Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 9, 2020 in Nie samym wnętrzem... |

Gdańsk – transport

Gdańsk – transport

Mówiąc o transporcie towarów rozumie się przez to, według słownikowej definicji, przewóz rzeczy lub towarów za pomocą takich środków transportu, jak np. samochód ciężarowy. Branża TSL rozwija się coraz prężniej i jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki.

Czym jest branża TSL i jakie usługi proponuje?

Branża TSL łączy w sobie trzy sektory transport, spedycję oraz logistykę. Efektem tego połączenia jest wydajna organizacja transportu różnych przesyłek i ładunku. Co oznaczają te trzy pojęcia?
Transport – odpowiada za przewóz zarówno osób, przesyłek, towarów i różnych innych ładunków z jednego miejsca do miejsca docelowego. Może się on odbywać zarówno na terenie kraju, jak i na arenie międzynarodowej za pomocą różnych środków transportów. Można wyróżnić transport lądowy, powietrzny oraz morski.
Spedycja – bardzo często jest mylona z transportem, jednakże jest ona częścią szerszego pojęcia. Zajmuje się organizacją procesu przewozowego, zaplanowaniem trasy oraz środków transportu, aby ładunek bezpiecznie i terminowo dojechał do miejsca docelowego. Spedycja zajmuje się także obsługą przesyłki, dokumentacją transportu, jak i umową przewozu oraz ubezpieczeniem ładunku.
Logistyka – obejmuje wszystkie działania poczynając od odbioru paczki aż do bezpiecznego przekazania przesyłki do odbiorcy. Logistyka polega przede wszystkim na planowaniu, organizowaniu i układaniu wszelkich działań aby zapewnić powodzenie. Czuwa nad przebiegiem wszelkich przedsięwzięć, ocenia i analizuje szansę na sukces danego zadania i planuje czynności, które należy podjąć w odpowiednim czasie.
Każdy element w branży TSL jest bardzo istotny i nie można się bez niego obejść.

Firmy zajmujące się transportem na Pomorzu

Firma transportowa Gdańsk działa na rynku od ponad dwudziestu lat. Posiada ogromne doświadczenie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Zapewnia swoim klientom zarówno wsparcie transportowe, ale także i logistyczne na najwyższym poziomie. Firma transportowa posiada wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, która fachowo i kompetentnie zajmuje się obsługą klientów oraz najlepszych kierowców. Przedsiębiorstwo stare dba o rozwój i poszerzanie kompetencji swojej kadry poprzez rozmaite szkolenia oraz konferencje. Firma Spedycja Gdańsk dba także o stosownie sporządzaną dokumentację, umowy o przewóz oraz o ubezpieczenie przesyłek. Współpraca z firmą transportową to gwarancja nie tylko bezpiecznego przewozu, ale także niezbyt wielkich kosztów. Klienci są także na bieżąco informowani na temat trasy przewozu, ale także środku transportu oraz w razie potencjalnych komplikacji są od razu powiadamiani i są proponowane im alternatywne metody i propozycje.