Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 28, 2017 in Nie samym wnętrzem... |

Wskaźnik masy ciała

Wskaźnik masy ciała

Co to jest?

Wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index) nazywany jest wskaźnikiem BMI. Stosuję się go wyłącznie u dorosłych, aby ocenić zagrożenie danego człowieka chorobami związanymi z nadwagą i otyłością. Im wyższa wartość, tym wyższe ryzyko na wystąpienie jednej z nich.

Jak obliczyć swój wskaźnik masy ciała

Oblicza się go prostym wzorem matematycznym, dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podniesiony do kwadratu podany w metrach. Można również skorzystać z internetowych kalkulatorów.

Klasyfikacja

Wyróżniamy dwie klasyfikacje wskaźnika masy ciała:podstawową i rozszerzoną. Według podstawowej, jeżeli wskaźnik masy ciała jest niższy niż 18, 5, oznacza to, że mamy niedowagę. Jeśli waha się w przedziale pomiędzy 18, 5 a 24, 99 to nasza waga jest prawidłowa. Wskaźnik pokazujący liczbę powyżej 25 oznacza nadwagę.
Według rozszerzonej klasyfikacji wygląda to następująco:
<16 wygłodzenie
16-16, 99 wychudzenie
17-18, 49 niedowaga
18, 5-24, 99 waga prawidłowa
25-29, 99 nadwaga
30-34, 99 otyłość I stopnia
35-39, 99 otyłość II stopnia
>40 otyłość III stopnia

Jak interpretować wyniki

Pomimo, że jest to dosyć prosta metoda, jednak nie uwzględnia budowy ciała, uwarunkowań płciowych czy kulturowych oraz zawartości tłuszczu w organizmie. Z tego względu nie możemy jej uznać za dokładną metodę, która pozwoli nam poznać ryzyko wystąpienia chorób związanych ze wskaźnikiem BMI.