Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 12, 2017 in Nie samym wnętrzem... |

Marketing w zderzeniu z sudoku

Marketing w zderzeniu z sudoku

Współczesny marketing

Marketing to jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin nauki. W stosunkowo niedługim czasie w działaniach marketingowych przedsiębiorstw dokonała się znaczna ewolucja. Przedsiębiorstwa, próbujące działać w obecnej sytuacji rynkowej, przy gospodarce XXI wieku, która jest łączeniem znajomości i współzależności od siebie, muszą być w dobrych stosunkach z większością podmiotów w otoczeniu rynku, nie tylko więc z klientami, ale także i z firmami dostawczymi, pośrednikami w handlu, udziałowcami w przedsiębiorstwie, swoimi pracownikami. Najważniejszą rzeczą dla powodzenia marketingu relacji jest komunikacja marketingowa, przy czym ten rodzaj marketingu wymusza u przedsiębiorstw spojrzenie na ten rodzaj komunikacji z innego punktu widzenia niż w przestarzałym już marketingu transakcji. W myśl marketingu relacji komunikację marketingową należy rozumieć jako czas ukształtowania relacji marki firmy z jej najbliższym otoczeniem na lokalnym rynku.

 

Warto w tym aspekcie poznać również zasady sudoku. Komunikacja marketingowa może być tłumaczona jako związek sygnałów odbieranych z różnego źródła do otoczenia lokalnego marketingu i sygnałów czyli opinii zbieranych przez firmę z tego otoczenia. Inaczej mówiąc komunikacja marketingowa powinna być traktowana jako wypadkowa działań, za pomocą których firma przekazuje informacje, o formie i treści produktu, o swojej marce i ofercie produktowej. Jak i również jako działanie, które ma zarejestrować i przekazać informację zwrotną klientowi będącą wyrazem odbioru sygnału przez odbiorców na podjęte działania.